ชวนร่วมงานบุญใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมจากพระเถระสายหลวงปู่มั่น

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร นิมนต์พระเถราจารย์ สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ มาบิณฑบาต เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา ให้ชาวกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรพระเถราจารย์ ที่ที่ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ใน “งานบุญแต่งไทย บุญใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิถีบูรพาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ” ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ที่ศาลาพระราชศรัทธา

สาเหตุที่การจัดงานครั้งนี้ ที่วัดปทุมวนารามฯ เพราะเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล้าฯ สร้างขึ้น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งประวัติการสร้างวัดและประวัติครูบาอาจารย์ และการเชื่อมโยงกับภาคอีสานหลายประการ ได้แก่ พระพุทธปฏิมาประธานประจำวัด พระเสริม พระแสน และพระสายน์ ตำนานสืบเนื่องกับพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ที่ชาวหนองคายเคารพบูชาและจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันสงกรานต์ และภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังหนึ่งเดียวในประเทศไทย เรื่อง เซียงเมี่ยง หรือ ศรีธนญชัย นิทานตลกขบขันทวีปัญญาที่แพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวลาว

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนา กับพระเถราจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตฺมหาเถระ จำนวน ๕ รูป ดังนี้ ๑. พระเทพมงคลญาณ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กทม. ๒. พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สัมภาส โกวิโท) รองเจ้าคณะจ.สกลนคร เจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ จ.สกลนคร ๓. พระครูสุจิณรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์ทองแก้ว สุจิณฺโณ) เจ้าคณะอ.พรรณานิคม เจ้าอาวาสวัดถ้ำเจ้าผู้ข้า จ.สกลนคร ๔. พระครูสุทธิธรรมสังวร (พระอาจารย์เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดท่าวังหิน ๕. พระราชวิสุทธินายก (พระอาจารย์พรมมา จตฺตภโย) เจ้าคณะจ.สกลนคร เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ “การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน” และการสาธิตงานประเพณี “แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย” ผู้ร่วมงานจะได้ชื่นชมและร่วมประดิษฐ์ต้นดอกไม้ ซึ่งงดงามด้วยวิถีศรัทธาในการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาช่วงงานบุญสงกรานต์ และร่วมแห่ต้นดอกไม้ ต้นผ้าป่าและเครื่องบูชาไปสักการะพระพุทธปฏิมาประธาน พระเสริม พระแสนและพระสายน์ในพระอุโบสถ และแห่ต้นผ้าป่าสมทบการสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ วัดปทุมวนาราม และต้นผ้าป่าสมทบการสร้างพระพุทธเมตตาประชาสันติ์ พระพุทธรูปปางนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่บึงบ่อแก้ว วัดศรัทธาราม อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดปทุมวนาราม

บทความก่อนหน้านี้วุฒิสหรัฐจี้ ‘รบ.ทรัมป์’ จัดหนักแซงก์ชั่น ‘ผบ.สส.เมียนมา’ ปมเหตุโรฮีนจา
บทความถัดไปสพฐ.แนะร.ร.เตรียมฯ ส่งรถตู้คืนสมาคมฯ หวั่นรับของเถื่อน สรุปผลสอบครูพละ 22 มี.ค. (คลิป)