กรมราชทัณฑ์เชิญร่วมวิ่งมินิมาราธอน ‘ก้าวเพื่อโอกาส’
21 เม.ย.นี้

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ก้าวเพื่อโอกาส (Run For Second Chances 2019) เพื่อการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี สามารถสมัครได้ที่ www.jogandjoy.com (02-721-6009) ก้าวเพื่อโอกาส (Run For Second Chances 2019) หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-967-3300 หรือ 02-967-2222 โดยรายได้จากการสมัครหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปเป็นทุน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายหลังพ้นโทษ เพื่อร่วมคืนคนดีสู่สังคม

บทความก่อนหน้านี้ยโสธรอ่วม! พายุฝน-ลูกเห็บ หลังคาปลิวเสียหาย 60 หลัง
บทความถัดไปเชิญปชช. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา 24 เม.ย. ณ พระลานพระราชวังดุสิต