สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “พระองค์ที”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “พระองค์ที”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท จำนวน 134 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จำนวน 544 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จำนวน 455 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จำนวน 600 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จำนวน 480 คน และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จำนวน 450 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญเป็นประจำทุกปี โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย เสริมสร้างสติปัญญาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ และเมื่อเติบโตจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ ทั้งจะได้ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับได้แล้ว! ตีแมว ฉกทรัพย์ ฆ่าโหด หมาพันธุ์ปอม กดน้ำตายอ้าง “ไม่มีทางเลือก เห่าไม่หยุด”
บทความถัดไปเฮ! พรุ่งนี้น้ำมันลดอีก 40 สต.ลิตร