อุบลฯจัดเต็ม ชวน ชิม ช้อป! งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่สากล

ชวน ชิม ช้อป! งานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงธุรกิจการค้า การลงทุนสู่สากล รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลในวันนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล โดยเป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งนี้  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสุดยอดสินค้าของกินของใช้ OTOP และ SME  อาทิ ส้มปลาสวาย หมูฝอย แค็บหมูไร้มัน ผ้าไหมกาบบัว ชุดเครื่องประดับ หมอนขิด และครีมหมักผมออแกนิก เป็นต้น

รวมไปถึงการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดการจัดงาน อาทิ “อ๋อมแอ๋ม” ละมัย แสงทอง , “อิสร์” อิสรพงศ์ ดอกยอ , “นก” พงศกร ระเบียบวาทะศิลป์ , ก้อง ห้วยไร และ “กวาง” จิรพรรณ บุญชิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับฉลากรางวัลสัมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยแต่ละวันมีรางวัลไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น และในวันสุดท้ายของการจัดงานมีรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำ

จังหวัดอุบลราชธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากลในครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon