สายงานอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science เตรียมตัวสอบมาตรฐานอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล มาตรฐานสากลหนึ่งเดียวในประเทศไทย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI (Thailand Professional Qualification) และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะรับรองเพื่อพิจารณารับรองผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและผลการทดลองเครื่องมือประเมินโครงการ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล” เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ

จากความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการส่งเสริมให้สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) มีมาตรฐานอาชีพของบุคลากรทางสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้น โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการ และคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและผลการทดลองเครื่องมือประเมิน โดยมีผลการประชุมเห็นชอบมาตรฐานอาชีพและผลการทดลองประเมินเครื่องมือ ซึ่งจะนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ มีมาตรฐานอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งหมด 5 อาชีพ 13 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3,4, และ 5 วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) ระดับ 3,4 และ 5 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 5,6 และ 7 นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Businesses Intelligence Analyst) ระดับ 6 และ สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล อันเป็นการเพิ่มและขยายสายงานอาชีพให้ครบวงจรกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับรองจากหน่วยงานระดับภาครัฐ เป็นเหมือนใบเบิกทาง สร้างความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้กับบุคลากร อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้

ผู้ที่มีความสนใจในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อขอใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-035-4900 หรือที่เว็บไซต์ www.tpqi.go.t

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รุ่นพี่อาชีวะโร่มอบตัวปัดเอี่ยวเหตุยิงกลางซ.ลาซาลเจ็บอื้อ พบประวัติสมัยเป็นพระถูกจับเสพยาคากุฏิ
บทความถัดไปวินาทีช่วยชีวิตลูกควาย! ตกลงสระน้ำการประปา-ใกล้หมดแรง(ชมคลิป)