โครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร ร่วมกับหน่วย ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 เพื่อให้บริการทันตกรรมแด่พระภิกษุและสามเณรลาว รวม 999 รูป โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไทย ลาว และผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยใน สปป. ลาว

บทความก่อนหน้านี้ผู้จัดกองถ่าย ‘ฟาสต์9’ หารือพ่อเมืองกระบี่ ปักหลักไทยถ่าย ‘Fast & Furious’ ยาว1เดือน
บทความถัดไปอันฟอลแล้วจ้า! ไอจีบิ๊กตู่ เลิกติดตามสาวคนนั้นแล้ว