กปภ. ทั่วประเทศ พร้อมรับมืออุทกภัยในปี 62

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมรับมือหากเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยของ กปภ. เพื่อลดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาบริการประชาชนและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่ง กปภ. ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือโดยการออกมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2562 เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำให้ กปภ. ทุกสาขา ต้องผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจ่ายน้ำให้แก่รถบรรทุกน้ำเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ. โดยต้องผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสไว้พร้อมจ่ายบริการประชาชนตลอดเวลา และหมั่นตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำทั้งปริมาณและคุณภาพในแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาเพราะอาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนที่มาพร้อมกับน้ำท่วม และเตรียมการป้องกันไม่ให้สถานีผลิตจ่ายน้ำประปาได้รับผลกระทบหากเกิดอุทกภัยซักซ้อมวิธีการป้องกันภายในระบบผลิตน้ำประปาและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ด้านอุทกภัย รวมถึง กปภ. ทุกสาขา ต้องควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกขั้นตอน โดยต้องมีการตรวจสอบดูแลมาตรฐานระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวดตลอดเวลา พร้อมทั้ง ตรวจสอบระบบน้ำดิบ สระพักน้ำดิบ หากพบว่ามีการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความไม่ประมาท กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย และหากต้องเผชิญเหตุอุทกภัยและจำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยชั่วคราวควรปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากระบบประปาภายในชำรุด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon