ก.พัฒนาที่ดิน หนุนถอดบนเรียนผลสำเร็จ ปลูกผัก – เลี้ยงปลาบนพื้นที่ดินเค็ม มีรายได้ อาชีพมั่นคง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หนุนถอดบทเรียนผลสำเร็จเกษตรกรต้นแบบปลูกผัก เลี้ยงปลาบนพื้นที่ดินเค็ม มีรายได้ อาชีพมั่นคง ส่งต่อมรดกที่ดินให้ลูกหลาน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงการจัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ว่า กรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้จัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างนักวิชาการทางดิน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเอกชน (SCG) ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และเปิดเวทีเสวนาของเกษตรกรจากหลายจังหวัดที่เป็นต้นแบบความประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

พื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งออกต่างประเทศ แต่เกษตรกรประสบปัญหาดินเค็มและขาดแคลนน้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเร่งแก้ปัญหาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนำผลการศึกษาวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้แก้ปัญหาดินเค็มจนเกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรได้และเกิดการยอมรับ

อย่างไรก็ตาม การประชุมวิชาการดินเค็มครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกร โดยเฉพาะการเปิดเวทีเสวนามุมมองของเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม ทั้งด้านการปลูกผัก ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่งวง ประมงน้ำจืด ทำเกษตรผสมผสานและการแปรรูป ซึ่งได้มอบหมายให้คณะผู้จัดงานถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้พื้นที่ดินเค็มเหล่านี้ เพื่อสกัดหาจุดแข็งและโอกาส สำหรับนำไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มอื่นๆ พร้อมกันนี้ ยังต้องจัดทำเป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาดไทยต่อไป

“งานด้านพัฒนาที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินทำอยู่นั้น ต้องตอบโจทย์ทำอย่างไรให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูง ผลตอบแทนสูง ลงทุนต่ำ ความเสี่ยงน้อย หรือเหนื่อยน้อยได้มาก ข้าราชการต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่เกษตรกร ต้องเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เกษตรกรทำแล้วสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับองค์กร ที่สำคัญคือเกษตรกรมีที่ดินเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้ใช้ประกอบอาชีพเกษตรต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้จับตาช่วงผลัดใบบิ๊กขรก. -สะพัด “อธิบดีทางหลวง” นำร่องปิ๋ว
บทความถัดไป‘เคน’ ซัดชัยพาไก่เชือดราชันชุดขาว 1-0 ศึกออดี้คัพรอบตัดเชือก