สูดโอโซน ชมวิถีถิ่นเมืองเลย วิถีพอเพียง ชุมชนคุณธรรมวัดโพนทอง @ ภูเรือ

หนาวนี้ใครวางแผนไปเที่ยวอำเภอภูเรือจังหวัดเลย อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยือน ชาวชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดโพนทอง บ้านหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในตัวอำเภอภูเรือ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอภูเรือ เพียง 2 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ แต่มี “พลังบวร” ที่ยิ่งใหญ่เป็น กลไกขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นชุมชนพอเพียง ชุมชนแห่งความสุข ท่ามกลาง รอยยิ้มและน้ำใจไมตรี พร้อมจะมอบให้กับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย

สภาพทั่วไปของชุมชนร้อยละ 80 ของพื้นที่เป็นทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมด้วย ภูเขา ทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นแหล่งสูดโอโซนที่ดีที่สุดของไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว จะพบเห็นไม้ดอกเมืองหนาวอย่างดอกคริสต์มาส พิทูเนีย ซัลเวียผีเสื้อ สีสันสดใสละลานตา พร้อมผลไม้เมืองหนาวรสชาติอร่อย ถูกปากถูกใจ ราคาไม่แพง วางจำหน่ายอยู่ทั่วไป

พี่น้องประชาชนในชุมชนคุณธรรมวัดโพนทอง ยังคงอัตลักษณ์การดำเนิน ชีวิตแบบวิถีถิ่นคนเมืองเลยไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายชุดไทเลย (ล้านช้าง) ภาษาไทยเลยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ ละมุนละไมด้วยการใช้คำอีสาน (ลาว) สำรับอาหารไม่ว่าจะเป็นพาข้าวงาย พาข้าวสวย พาข้าวแลง ล้วนเป็นอาหารพื้นถิ่น อาทิ แกงฮวก แกงเห็ด แกงหวาย แกงหน่อไม้ ฯลฯ

ชุมชนมีความโดดเด่นเรื่องความสะอาดปลอดขยะ มองไปทางไหนก็สบายตา และสบายใจกับสีเขียวชอุ่มของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ทุกมุมของพื้นที่ว่าง หน้าบ้าน ข้างบ้าน ใครใคร่เก็บไปต้ม ไปแกง ไปใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหา มีโรงสีข้าวชุมชน เอาไว้สีข้าวกินเอง มีศูนย์ทอผ้าฝ้ายไว้สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว หากเดินไป ถึงด้านหลังชุมชน จะเห็นทุ่งนา ภูเขา ต้นไม้เขียวขจีสุดสายตา ใครมาเห็นต้องแวะ ถ่ายภาพ check in รัวๆ แน่นอน ก่อนกลับอย่าลืมแวะชิมข้าวหลามบ้านคุณตาชนะ คุณยายคำฮู้ ใช้วิธีเผาข้าวหลามแบบโบราณ เป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องความสะอาดปลอดขยะ มองไปทางไหนก็สบายตา พร้อมสบายใจกับสีเขียวชอุ่มของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ทุกมุมของพื้นที่ว่างหน้าบ้าน ข้างบ้าน ใครใคร่เก็บไปต้ม ไปแกง ไปใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหา มีโรงสีข้าวชุมชนเอาไว้สีข้าวกินเอง มีศูนย์ทอผ้าฝ้ายไว้สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว หากเดินไปถึงด้านหลังชุมชน จะเห็นทุ่งนา ภูเขา ต้นไม้เขียวขจีสุดสายตา คาดว่าทุกคนต้องแวะถ่ายภาพ check in รัวๆ แน่นอน  ก่อนกลับอีกจุดที่พลาดไม่ได้คือบ้านคุณตาชนะ คุณยายคำฮู้  ๒ ผู้แก่ช่วยกันเผาข้าวหลามแบบโบราณ ส่งกลิ่นหอมเรียกน้ำย่อย ใครมาก็ต้องแวะชิมให้อิ่มท้องกันคนละกระบอกสองกระบอกหรือซื้อเป็นของฝากจากโพนทอง ไปฝากกัลยาณมิตร รับรองติดใจกับความนุ่มของข้างเหนียว ความหวานมันกลมกล่อม อย่างแน่นอน

พระมหาชูเชิด ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดโพนทอง เล่าว่า คนในชุมชนยึดมั่น ในศีล 5 มีความรัก สามัคคีกันดีมาก มีน้ำใจจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ “โครงการงานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดการพนัน” “โครงการงานบุญพอเพีย

นางณัฐกานต์ จันทะแพง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ที่ 1 กล่าวว่า พวกเราภาค ภูมิใจมากที่กระทรวงวัฒนธรรม มองเห็นความเข้มแข็ง ความดีความงามในการดำรง ชีวิตตามวิถีคนเมืองเลย ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกรักและ หวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนเราอย่างเหนียวแน่น และให้เกียรติเรียก ชุมชนเราว่าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ขอเชิญชวนทุกท่านแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ติดต่อนัดหมายโดยตรงที่ ผู้ใหญ่ณัฐกานต์ 083 139 2727 พร้อมต้อนรับทุกท่าน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า อนาคตเราก้าวสู่สังคม ผู้สูงอายุ อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาท่องเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมฯ พักผ่อน ดูการแสดง ทางศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน กินอาหารปลอดสารพิษ ไม่มีขโมย ยาเสพติด ดังเช่นชุมชนคุณธรรมวัดโพนทอง เป็นตัวอย่างของคำว่า “วัฒนธรรมกินได้ ”วัฒนธรรม ทำให้คนมีความสุข ทำให้คนอยู่ดีกินดี กระทรวงวัฒนธรรมขอชื่นชมที่ใช้คุณธรรมพัฒนา ชุมชนด้วยพลังบวรได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon