รับสมัครหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย

รับสมัครหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย

ภายใต้โครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รับสมัครหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อตรวจวัดการใช้พลังงาน วิเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.dede.go.th และ www.wwt2562-dede.com

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!
หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ โครงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานภาครัฐ อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)        เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-225-2412 อีเมล wastewater2562@gmail.com  และเว็บไซต์ www.wwt2562-dede.com

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์เกรียนเขียนบอล : หลังบ้านรั่ว
บทความถัดไปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562