นโยบายเสริมแกร่ง “Thai First” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน

ทช. นำร่องใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมก่อสร้างถนน สาย นพ.4026 จ.นครพนม เพื่อทดสอบความคงทนของคันทางต่อสภาวะอุทกภัย

ภายใต้แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากวงเงินการลงทุนมีมูลค่าสูง นับเฉพาะช่วงปี 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนระยะที่ 1 ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างการพัฒนา มีวงเงินการลงทุนถึง 1,714,241 ล้านบาท โดยจะเห็นว่าการลงทุนทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสัญจรเดินทางทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในแก่ประเทศไทย

แต่อีกหนึ่งส่วนสำคัญของผลพลอยได้จากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ คือการอัดฉีดเม็ดเงินการลงทุนที่จะช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนให้ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการอัดฉีดเม็ดเงินส่วนนี้ถูกไหลเวียนไปยังกลุ่มทุนไทย และคนไทยทุกระดับ ก็จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งจากการก่อสร้าง ผลิต และพัฒนา โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยผลักดันเม็ดเงินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ประชาชนทุกระดับ เกิดเป็นโครงการ “Thai First” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน โดยเน้นย้ำว่า เป้าหมายของโครงการดังกล่าว ต้องการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีส่วนร่วมในการคิดแนวทาง หรือข้อกำหนดที่จะทำให้ทุกโครงการก่อสร้าง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้คนไทย

Advertisement

โดยก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เร่งศึกษาการนำเอายางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างทาง และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางคมนาคมเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ใช้อยู่แล้วแต่มีปริมาณน้อย หากมีการเพิ่มส่วนผสมของยางพารานอกจากจะทำให้ช่วยระบายปริมาณยางพาราในตลาดแล้ว ยังจะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้มากขึ้นด้วย เนื่องจากยางพารามีความยืดหยุ่น และกันกระแทกได้ดีกว่าคอนกรีต

เบื้องต้นนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมวัสดุปูพื้นถนน วัสดุกั้นถนน เกาะกลางยางพารา ยางกันกระแทกท่าเรือ แผ่นรองรางรถไฟ เสาหลักนำทาง เสาป้ายจราจร หลักกิโลเมตรย่อย เสาล้มลุก ขอบคันหินทางเท้า และแผ่นทางเท้า ขณะเดียวกันจะยกเลิกการจัดทำเกาะกลางถนนในโครงการก่อสร้างทางในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเปลี่ยนเป็นใช้แบร์ริเออร์หุ้นยางพาราในการกั้นแบ่งช่องจราจร

Advertisement

สำหรับนโยบายเพิ่มปริมาณยางพาราครั้งนี้ ผลพวงสำคัญ นอกจากคนไทยทั้งประเทศจะมีความปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ้น ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย เพราะหน่วยงานที่ต้องการจัดซื้อยางพารามาเป็นส่วนผสม จะต้องซื้อโดยตรงกับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งทุกหน่วยงานศึกษาออกแบบชิ้นส่วนยางพาราที่ต้องการผลิต และถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ริเริ่มออกแบบและผลิตเอง

นโยบาย “Thai First” ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน ไม่ได้มีเพียงการอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังมีการต่อยอด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนไทยในอนาคต ผ่านการศึกษารายละเอียดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในทุกโครงการก่อสร้างภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างศึกษาข้อกำหนด เช่น โครงการก่อสร้างในอนาคต ต้องพิจารณาให้ผู้รับเหมาคนไทยก่อน รวมไปถึงการใช้สินค้าที่เกิดจากการใช้แรงงานไทยผลิต เพื่อให้เกิดการสร้างงาน ต่อยอดให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในไทย นำไปสู่การลดงบประมาณที่ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image