กองทุนพัฒนาสื่อเดินหน้าสร้างนวัตกรรมสื่อในพื้นที่เชิงวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมสื่อในพื้นที่เชิงวัฒนธรรม” ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์สื่อในแต่ละจังหวัดและภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนานี้ไว้ว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในแต่ละจังหวัด และภูมิภาค ให้ภาคีเครือข่าย ศิลปิน ที่ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของตนผ่านการดำเนินงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ได้รับรู้ เข้าใจและยอมรับในแนวคิดการอยู่ร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดำเนินการด้านสื่อวัฒนธรรมในจังหวัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาค 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีในทุกพื้นที่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานและเครือข่ายศิลปินผู้จัดงานในแต่ละจังหวัดถอดบทเรียนนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งการถอดบทเรียนนวัตกรรมในพื้นที่เชิงวัฒนธรรม จะเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปใช้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในพื้นที่ให้คุ้มค่าและมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ตามภายในงานจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, คุณชาญณรงค์ วงศ์วิชัย ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, อาจารย์ธนภณ วัฒนกุล กรรมการบริหาร สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.วิลาศ เทพทา อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ดร.สยามล เทพทา อาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมสื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในเชิงวัฒนธรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เสธ.แมว ปลุก คนไทย เลือกตั้งซ่อมทำรบ.ล้มได้ ชี้ ถ้าไม่เอาผู้นำคนนี้ ก็เทให้พรรคฝ่ายค้าน
บทความถัดไปสลด!! หนุ่มโหดประชดเมียจับลูกแขวนคอวิดีโอคอลโชว์