“DGA” คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” หรือ Government Smart Kiosk

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เข้ารับ”รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในปีนี้ DGA ได้รับรางวัลในหมวดรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ” หรือ “Government Smart Kiosk” ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อบริการความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ ติดตั้งแล้ว 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บทความก่อนหน้านี้“หม่อมเต่า” สั่งตั้ง “วอร์รูม” จัดมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จ
บทความถัดไปเดินหน้าชน : เตรียมรับมรสุม ศก. : โดย สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา