เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้านโยบาย “บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจมุ่งมั่น ชู “5Rs” ลด ละ เลิก พลาสติก สอดคล้องทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ภายใต้ความท้าทายจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯ จึงประกาศนโยบาย บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันทุกหน่วยงานในเครือซีพีต่างขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent) โดยวางแผนกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของตน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้นว่า ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำ ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งเป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% ทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพทั้งนี้ ซีพีเอฟ ลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขยะพลาสติกในห่วงโซ่คุณค่าทุกสายธุรกิจ ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี เช่น ในปี 2556 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ ใช้ Bulk feed tank ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสัตว์ และในปี 2560 สามารถลดการใช้พลาสติกได้ 60% ของการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต หรือคิดเป็นพลาสติกมากกว่า 8,000 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั้นยังได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์และรัสเซีย และในธุรกิจสัตว์น้ำได้นำ Q-pass tank มาใช้ที่ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ลดพลาสติกได้มากกว่า 1,600 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในขณะที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติก ภายใต้โครงการ “ 7 Go Green ” เป็น 4 ระยะ คือ 1.ลดการใช้ถุงพลาสติก 2. ร้านประหยัดพลังงาน 3. Green Logistic และ 4. Green Product (สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยประสบความสำเร็จอย่างมากจากโครงการ‘ลดวันละถุง คุณทำได้’ ที่มีนักร้องขวัญใจมหาชน ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบในทางบวก สร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิเสธไม่รับถุงอย่างได้ผล ด้วยการ ‘เปลี่ยนถุงเป็นเงิน’ นั่นคือ เมื่อลูกค้าปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง เซเว่นฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ซีพี ออลล์ยังได้ขยายผลด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับเครือเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นถนน นำร่องพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นสาขาต้นแบบอีกด้วย

สำหรับ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด นั้นเดินหน้าทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้การดูแลโลกเป็นเรื่องของทุกคน ชวนผู้บริโภคสร้างจิตสำนึกร่วมรักษ์โลก และเปลี่ยนทัศนคติผู้ประกอบการธุรกิจไม่ใช่ผู้สร้างขยะ แต่จะเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันแคมเปญ “Sip Surf & Save” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติสามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอกย้ำแนวคิดเปลี่ยนขวดเปลี่ยนโลก พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ของทรูคอฟฟี่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติกทุกเมนู เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก (PLA) จนถึงการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังประกาศจุดยืนความเป็นผู้นำผู้ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่จำหน่ายภายในร้านทั้งหมดเป็นกล่องน้ำกระดาษ True Coffee ขนาด 330 มิลลิลิตร เพื่อการบริโภคง่าย จับกระชับมือ โดยจะนำร่องวางจำหน่ายให้บริการแก่ลูกค้า ณ ร้านทรูคอฟฟี่ 15 สาขา ก่อนขยายทุกสาขาทั่วประเทศต่อไป  นอกจากนี้ เครือซีพียังได้ขยายนโยบายเดียวกันไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในข้อที่ 9 Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ข้อที่ 11 Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน และข้อที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2561 พบว่า ประชากรโลกได้สร้างขยะปีละมากกว่า 2,000 ล้านตัน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โลกของเราจะต้องเผชิญกับของเสียเพิ่มขึ้น 70% หรือ 3,400 ล้านตันภายในปี 2593 ซึ่งขยะที่มีมากที่สุด 3 ประเภทแรก คือ อาหาร 44% กระดาษและกระดาษแข็ง 17% และ พลาสติก 12% โดย 60% ของขยะทั่วโลกมาจากเอเชียและยุโรป

การต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน ดังนั้น การงดหรือลดขยะ หรือการใช้ถุงพลาสติกเพียงวันเดียวคงไม่พอ แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน ไปจนกว่าปัญหาจะเบาบางลง เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อรับชมรายการ คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life ตอน รักษ์จึงเปลี่ยน ที่นี่

https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/posts/1140008206197246   หรือ

https://youtu.be/Ytin4UqyHPM

ติดตาม รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life ได้ทางช่อง TNN 16 หลังรายการ TNN ข่าวค่ำ และ ช่อง true4U หลังข่าวในพระราชสำนัก ออกอากาศทุกวันจันทร์  หรือ ติดตามรายการย้อนหลัง และข้อมูลดีๆ ที่รอให้คุณมาออกความคิด เพื่อชีวิตยั่งยืน ที่ Facebook page : https://www.facebook.com/CPGroupSustainability   และ   https://www.sustainablelife.co

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บัณฑูร’ มองเศรษฐกิจปี’63 ปัจจัยเสี่ยงเพียบคาดปล่อยสินเชื่อ 4-6% เน้นโตลูกค้ารายย่อย
บทความถัดไปชาวบ้านร้อง สาวแสบหลอกขายของราคาถูก ก่อนเชิดเงินหนีกว่า 1 ล้านบาท