หม่อมเต่าเร่งสร้างเครือข่ายประกันสังคมถ้วนหน้า

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งสร้างเครือข่ายประกันสังคมถ้วนหน้า ผ่านหมู่บ้านชุมชน วัด โรงเรียน โรงงานเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องการประกันตนตามมาตรา 40 เผยแพร่ไปสู่กลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมหรือกลุ่มแรงงานอิสระ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายทศพล กฤตวงศวิมาน มอบหมายหน่วยปฏิบัติ เน้นเร่งรัดการสร้างเครือข่ายประกันสังคม โดยนางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ขานรับนโยบายเร่งจัดทีมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเป็นเครือข่ายงานประกันสังคมมาตรา 40 ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ปรากฎมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร สนใจเข้ารับฟังจำนวน รวมทั้งสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมาก

นายทศพล กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติเร่งสร้างเครือข่ายประกันสังคม ผ่านชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียนโรงงาน ตนเชื่อมั่นว่าในประเทศไทยยังมีผู้ที่ไม่รู้หรือเข้าไม่ถึงถึงสิทธิและประโยชน์ในเรื่องการประกันสังคมอีกมาก กลยุทธ์เร่งสร้างการรับรู้ผ่านกลุ่มเครือข่ายต่างๆ จะทำให้ประชาชนเห็นประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเองและตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“โฮมโปร” โชว์วิสัยทัศน์ การพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน ในงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย
บทความถัดไปผลประเมิน PISA 2018 พบคะแนนเด็กไทยการอ่านลดอย่างต่อเนื่อง คณิต-วิทย์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย