กสอ. ใส่เกียร์เดินหน้า รุดหารือ ธกส. – ททท. ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

กรุงเทพฯ 3 มกราคม 2562 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าต่อเนื่องตามนโยบาย
ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (
DIProm) รุดหารือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรม สร้างกลไกการให้บริการเครื่องจักรผ่านรูปแบบดิจิทัลแอปพลิเคชัน ตั้งเป้าเกิดนักธุรกิจเกษตรกว่า 500 ราย พร้อมจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน CIV ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
มีผลทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่างๆ ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยมีผลกระทบกับธุรกิจเดิมอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่า ดิจิทัล ดิสรัปชัน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถอยู่รอดได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้รู้เท่าทันและอยู่รอดในยุคดิสรัปชัน เกิดการพัฒนา ต่อยอด ซึ่งจะเป็นไปตามแนวนโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm) โดยล่าสุด กสอ. ได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและมีกลไกสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ทำอุตสาหกรรมเกษตร และมีสาขากว่า 900 แห่งทั่วประเทศ ทั้งยังมีเครือข่ายเกษตรกรอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กสอ. เองก็มีแนวคิดในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรรูปแบบใหม่ คือ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่ชนิดหลัก (ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย โค สุกร)
เช่น ผักโขม สมุนไพร ปลาสวยงาม เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการในการนำไปแปรรูป หรือขยายช่องทางการตลาดจากเดิมที่ต้องนำเข้า เกิดเกษตรกรที่เป็นซัพพลายเชนของเกษตรทางเลือกมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธกส. อยากให้กสอ. ช่วยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งกระบวนการแปรรูป และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความสวยงามทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งส่วนนี้ กสอ. มีกิจกรรม/โครงการที่เปิดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอยู่แล้วรวมถึงศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ที่สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กสอ. ยังมีแนวคิดที่จะสร้างกลไกการให้บริการเครื่องจักร (Machinery Services) โดยพัฒนาสตาร์ทอัพแอปพลิเคชันที่ให้บริการเครื่องจักรทางการเกษตร ลักษณะเดียวกับการเรียกแกร๊บแท็กซี่ ให้เกษตรกรสามารถเช่าเครื่องจักรไปใช้ได้ในรัศมีพื้นที่นั้นๆ
เช่น รถสีข้าว เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก เกิดการต่อยอดธุรกิจการผลิตเครื่องจักรสำหรับการเปิดเช่าบริการ นอกจากนี้อาจต้องปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานเครื่องจักรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น

ขณะเดียวกัน กสอ. จะเข้าหารือกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) โดยร่วมมือกับ ททท. ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว สร้างแลนมาร์คสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจการที่พัก ร้านอาหาร และร้านของฝาก โดยตั้งเป้าจะดำเนินการใน 120 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 215 หมู่บ้านทั่วประเทศ

“เราช่วยเขา เขาช่วยเรา เราช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาเอสเอ็มอีในทุกระดับ ทุกพื้นที่ด้วยการร่วมสร้างระบบนิเวศที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ร่วมใช้จุดดี จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่ไม่ได้แค่มี “ดี” แต่ต้อง “ดีพร้อม” ในทุกมิติ ตามนโยบาย “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm)” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ราชทัณฑ์-ผวจ.พิษณุโลก ร่วมถกสกัด ‘ไทรอยด์’ ระบาด คาดคืนสู่ภาวะปกติใน 7 วัน
บทความถัดไปด่วน! ‘เสี่ยเบนซ์’ ยิงอดีตคนรักคู่หมั้นมอบตัวแล้ว ยันออกมาสู้ข้อเท็จจริง