กระทรวงเกษตรฯ จับมือภาคีเครือข่ายสร้างพื้นที่ต้นแบบ “คุ้งบางกะเจ้าโมเดล” ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างยั่งยืน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นางสาวไพริน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิฯ และประชาชนผู้ร่วมงาน

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น และเพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจสัตว์ และการควบคุมประชากรสัตว์ โดยร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการฯ สร้างพื้นที่ต้นแบบ “คุ้งบางกะเจ้าโมเดล” ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างยั่งยืน ซึ่งจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ภายในปี พ.ศ.2565

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ มุ่งให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การขับเคลื่อน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ โดยร่วมกัน “เลี้ยง-รัก-รับผิดชอบ-พาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนทุกปี” ณ วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รี้ด เทรดเด็กซ์ เตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัย
บทความถัดไปนอภ.แม่สอด สั่งฟันหน่วยงานละเลยดับไฟป่า จี้รายงานแผนงานล่วงหน้า