กทท.เพิ่มมาตรการเข้มข้นให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เฉพาะกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายไปในวงกว้าง นั้น กทท. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการ จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้พนักงาน กทท.ปฏิบัติงานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ เฉพาะกลุ่มที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยจะแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามความเหมาะสม โดยสลับการทำงานกันจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้านมีการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด

สำหรับการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยจะเป็นการบริหารจัดการบุคลากรภายในที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของ ทกท. แต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ใช้บริการมาทำธุรกรรมทางการเงิน ณ ศูนย์ One Stop Service กทท.ได้เพิ่มจุดบริการชำระเงินเพิ่มเติมที่อาคาร        ทันตกรรม ชั้น 1 (ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษมราษฎร์ อยู่ฝั่งตรงข้ามกรมศุลกากร) สำนักแพทย์และอนามัย กทท. โดยมีการให้บริการ ช่องรับชำระเงินสด จำนวน 8 ช่อง และช่องใบอนุญาตรถผ่านท่า จำนวน 2 ช่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเป็นอีกหนึ่งมาตรการลดความแออัดของผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กทท.ได้กำหนดมาตรการการตรวจสอบเชื้อไวรัสฯ อย่างเข้มข้นตามข้อกำหนด กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) มีการกำหนดจุดคัดกรองสำหรับพนักงาน ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนของอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A และ B อาคารโพเดียม รวมทั้งในพื้นที่เขตรั้วศุลกากร ทกท. ตั้งแต่ประตูเขื่อนตะวันตกและประตูเขื่อนตะวันออก รวมทั้งอาคารกองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ซึ่งพนักงานผู้ใช้บริการที่เดินทางมาติดต่อทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ตามอาคารสถานที่ทั่วทั้งองค์กร และให้พนักงานที่ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในเวลาปฏิบัติงาน กำหนดจุดยืนในลิฟต์ และโรงอาหาร เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป มาตรการต่างๆ เหล่านี้ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน สกัดกั้นและยับยั้ง ลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดภายในประเทศจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของ กทท.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สี่ล้อ-สิบล้อกว่า 4 พันคันเฉพาะส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคเฮ!ตร.ผ่อนผันวิ่ง 24 ชม.ช่วงสถานการณ์โควิด-19
บทความถัดไปบลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี 2020 จากมอร์นิ่งสตาร์