แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส โควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19”เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถเตรียมความพร้อมในการวางมาตรการเฝ้าระวัง และรับมือกับการแพร่ระบาด ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทาง Facebook Fanpage แนวทางการป้องกันมหันตภัยจากไวรัส โควิด-19 และ Facebook Nation TV22  หรือใน Youtube channel: Nation Online เสวนาโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง X-DBA รุ่นที่ 5

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ลาว’ เข้ม ‘รักษาระยะห่าง’ หลังพบติดโควิดแล้ว 3
บทความถัดไปบทนำ : ผู้รับผิดชอบ