3R กับการใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า

หนึ่งในการช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกที่กำลังได้รับการพูดถึงในวงกว้าง คือแนวคิด 3R อันประกอบด้วย Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ด้วยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหลักการนี้ไม่ได้นำมาใช้กับพลาสติกหรือขยะเท่านั้น เพราะแนวคิดข้างต้นสามารถนำมาใช้กับแนวทางการประหยัดน้ำเพื่อใช้น้ำอย่างคุ้มค่าได้เช่นกัน

ในภาคอุตสาหกรรมได้มีการรณรงค์การใช้น้ำตามหลักการจัดการน้ำเสีย 3R และควบคุมการทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาภัยแล้งไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ดังนั้น การใช้น้ำทุกหยดจากทุกภาคส่วนจึงควรได้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งอย่าง

ล่าสุด การประปานครหลวง (กปน.) ได้เปิดตัวแคมเปญรณรงค์ประหยัดน้ำ “เตือนเพราะรัก ทักเพราะเลิฟ” ออกมากระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ การสร้างความตระหนักรู้ให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างรู้คุณค่า

สำหรับภาคครัวเรือนและประชาชนทั่วไป สามารถนำหลักการ 3R มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยเริ่มต้นที่ Reduce หรือการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า ใช้เท่าที่จำเป็น เช่น การอาบน้ำด้วยฝักบัวรูเล็ก และปิดน้ำระหว่างถูสบู่ และสระผม ใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยาง หรือการเช็ดคราบอาหารออกก่อนล้างจาน

ต่อมาคือการ Reuse น้ำประปา ซึ่งก็คือการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด คือการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วและยังมีสภาพดีกลับไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆซ้ำ เช่น การนำน้ำสุดท้ายจากการล้างจานชาม ล้างแก้ว ล้างผักผลไม้ หรือการซักผ้า มาถูบ้าน หรือรดน้ำต้นไม้โดยใส่บัวรดน้ำจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าเป็น 2 เท่าจากการรดน้ำโดยการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง

สุดท้ายคือ การ Recycleหมายถึง การนำน้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆ และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก สามารถนำมารีไซเคิลด้วยการผ่านกระบวนการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำ ก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งวิธีการนี้หากเป็นในภาคอุตสาหกรรมจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปาได้ โดยสามารถใช้น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับมาใช้ได้ในบางกิจกรรม

มาช่วยกันนำหลักการ 3R ได้แก่ Reduce (ลดการใช้น้ำ) Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ)  และ Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน) ประยุกต์ใช้กับวิธีประหยัดน้ำ ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อเรา 

                                               -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

อ้างอิงจาก

การประปานครหลวง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

https://www.matichon.co.th/publicize/news_1979662

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2042620

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กมธ.ดีอีเอส วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งแรก ติดขัด ‘ชวน’ ชี้ นำมาใช้ประชุมสภา อาจมีปัญหา
บทความถัดไป10 ข้อจากป๋อ ณัฐวุฒิ ที่คิดได้จากสถานการณ์ร้ายในตอนนี้