100 เยาวชนคนเก่ง รับทุนการศึกษา “ลมหายใจไร้มลทิน”

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2558 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริต

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ซึ่งก่อตั้งโดย “สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เผยว่า กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิประจำปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ประกวดเรียงความ 2. ประกวดร้องเพลง 3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 4. ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน 5.กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีประกาศผลกว่า 70 รางวัลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งทุนการศึกษา และสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก

“ในปีที่ผ่านมากิจกรรมการประกวดทั้ง 5 ประเภท ได้รับการตอบรับจากเยาวชนส่งผลงานร่วมประกวดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากที่รุ่นพี่ชักชวนและบอกเล่าถึงกิจกรรมของมูลนิธิฯ ให้รุ่นน้องได้รับทราบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนรักความซื่อสัตย์ต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี”

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 5 กิจกรรม ในปีการศึกษา 2558 มีทั้งสิ้นเกือบ 2,000 ชิ้น เทียบกันปีแรกที่เริ่มดำเนินการ มีผลงานส่งเข้าประกวดเพียงไม่กี่ร้อยชิ้น จำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นกำลังใจที่ดีให้ทีมงานเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่เว็บไซต์ www.lomhaijai.org www.dcy.go.th หรือ พูดคุยกับเราได้ที่ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือโทร 0-2641-8444 ต่อ 215 ในวันและเวลาราชการ

ภาพหมู่

ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

1) ประกวดเรียงความ
หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”
ผู้ชนะเลิศ
• ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงอรพินท์ กีบขุนทด โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ.นครราชสีมา
• ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง
• ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาววิภาวี สิเนหะวัฒนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2) ประกวดร้องเพลง
แบ่งเป็น 2 บทเพลง
2.1 ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
• ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายธรรมศักดิ์ สิงห์คำ โรงเรียนวัดม่วง จ.กรุงเทพฯ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
• ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม KP BAND โรงเรียนวัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ

2.2 ประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
• ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
• ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวอติภา ตันตยานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
• ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมดุริยกวีศิลป์

3) ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “เด็กดี” รางวัลชนะเลิศ
• ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี

หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์” รางวัลชนะเลิศ
• ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน จ.กรุงเทพฯ

หัวข้อ “ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของเด็กดี” รางวัลชนะเลิศ
• ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

4) ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน
หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ เด็กหญิงรุสนี ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จ.สตูล

5) กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
• รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ
ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ: ผลการประกวดทั้งหมดสามารถดูได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เช็กยิบ’ลายนิ้วมือ-รอยเท้า-น้ำหมึก-กระดาษ’ คลี่ปมมรณภาพเจ้าคุณเสนาะ
บทความถัดไป‘ไก่อู’แนะ นศ.ล้อการเมืองให้ดูความจริง ที่ผ่านมาแสดงออกได้เสรี ก็ยังมีคอร์รัปชั่น