ผู้ว่าฯ นนทบุรี เปิดจวน Kick Off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ว่าฯ นนทบุรี เปิดจวน Kick Off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

วันที่ 17 เมษายน 2563  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “สุขที่ยั่งยืน ที่สวนผักบ้านเรา” สวนสวยกินได้ โดยทำการปลูกพริก โหระพา กระเพรา แมงลัก ตะไคร้ มะกรูด สะระแหน่ ผักบุ้ง คะน้า และกวางตุ้ง ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย เข้าร่วม

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน ประกอบกับความตื่นตระหนกของผู้คนที่เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน ทำให้มีการรีบกักตุนสินค้า แย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด ที่มุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตินี้ได้ จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนจังหวัดนนทบุรีทุกบ้านทุกครัวเรือน ร่วมปลูกผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพได้อีกด้วย

Advertisement

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดแผนดำเนินการ ระหว่างวันที่     1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 โดยได้เน้นย้ำหลักการที่สำคัญ 6 ประการ ตามแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร คือ

1)จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

2)ผู้นำต้องทำก่อน โดยเชิญชวนให้ผู้นำร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างกระแส

Advertisement

3)ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น

4)ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว       แบบเข้าถึงทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง

5) สร้างเครือข่ายขยายผล มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า ไปจนถึงการรวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ไปแปรรูปและจำหน่าย และ

6)การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นการผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image