ก่อนซื้อต้องอ่าน! รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันลดหย่อนภาษี

สำหรับมนุษย์เงินเดือนและผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอาจยังไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวม การบริจาคเงิน การจ่ายเบี้ยประกันสังคม การเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร การผ่อนบ้านหรือคอนโด รวมถึงประกันลดหย่อนภาษีที่สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าต้องซื้อประกันแบบไหน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง และสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ โดยวันนี้เรามีข้อมูลมาให้ทุกคนได้ศึกษากัน

ประกันลดหย่อนภาษีต้องซื้อแบบไหน

หลายคนอาจจะงงๆ ว่าประกันทุกรูปแบบสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่? ซึ่งความจริงแล้วประกันลดหย่อนภาษีนั้นมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ประกันชีวิต แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือประกันชีวิตทั่วไปและแบบบำนาญ
  • ประกันชีวิตแบบทั่วไป เป็นประกันลดหย่อนภาษีที่ครอบคลุมถึงประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งประกันชีวิตประเภทนี้สามารถนำไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเบี้ยประกันที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้องทำกับบริษัทประกันที่อยู่ในไทย ซึ่งหากกรมธรรม์มีการจ่ายเงินคืนทุกปี เงินที่ได้รับจะต้องได้คืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี หรือหากมีการจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลา (เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี) เงินที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันประเภทนี้สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือกรมธรรม์จะต้องมีระยะคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทย รวมถึงต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดช่วงอายุการจ่ายเงินอายุ 55-85 ปีหรือมากกว่านั้น และจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ครบก่อนได้รับผลประโยชน์

2. ประกันสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นประกันลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ประกันภัยที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก ประกันภัยโรคร้ายแรง และประกันภัยการดูแลระยะยาว โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

Advertisement

อย่างไรก็ตาม การซื้อประกันนั้นไม่ควรมองเรื่องสิทธิลดหย่อนภาษีเป็นหลัก แต่ควรเลือกซื้อประกันที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคุ้มครอง การกระจายความเสี่ยง และการวางแผนทางการเงิน ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจซื้อประกันใดๆ ควรศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image