เขาใหญ่ฯ-ชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น จัดอบรมทำเเบบเเละสร้างโคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม พื้นที่ตนเอง รุ่น 1

บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด ร่วมกับชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น ได้จัดอบรมหลักสูตร “การทำเเบบเเละสร้าง โคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม ในพื้นที่ตนเอง” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่

คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด ร่วมกับชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น ได้จัดอบรมหลักสูตร”การทำเเบบเเละสร้าง โคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม ในพื้นที่ตนเอง” รุ่นที่1 จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีอาจารย์ผู้สอน อ.ณฐัพงษ์ มณีกรณ์ และ อ.รักษ์เผ่า พลรัตน์ จากบริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม มาให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และโคกหนองนาโมเดลในแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม

อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายทาง คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ มอบให้ “ชมรมโคกหนองนาวิศวะขอนแก่น, บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” เพื่อนำไปสร้างประโยชน์สู่สังคมต่อไป

ท่านใดที่มีความสนใจต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การทำเเบบเเละสร้างโคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม ในพื้นที่ตนเอง” ทางบริษัทจะเปิดรับสมัครอบรมรุ่นที่ 2 อีกครั้ง ในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2563

เข้าไปกรอกข้อมูลใบสมัคร สำหรับการคัดเลือกเข้าอบรมได้ตามลิงค์นี้ที่ https://forms.gle/rvp8CtsFveCCuAdS8 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-530-2289

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon