มรภ.ราชนครินทร์ เปิดอบรม 4 หลักสูตรระยะสั้น ปั้นบุคลากรป้อนสถานประกอบการ EEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจโรงแรมกับกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาพลเมืองควบคู่กันไปเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทดแทนแรงงานพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการผลิตนั้น มรภ.ราชนครินทร์ จึงพร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มทักษะการทำงานในโลกอนาคต ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของสังคมไทย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับบริษัท ไอเอสเอสคอนซัลติ้งก์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล บัญชีสมัยใหม่ดิจิทัล และเลขานุการฯ ดิจิทัล ของพื้นที่ EEC ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานประกอบการ “ในส่วนของโรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท ในเครือไมเนอร์ ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมทางด้านการอาหารและการโรงแรมให้ได้มาตรฐานสากล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและกำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานประกอบการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ตลอดจนกำลังแรงงานในสถานประกอบการในเขต EEC รวมจำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ ดิจิทัลบัญชีสมัยใหม่ เลขานุการและ การพัฒนาสำนักงานดิจิทัล และอาหารและการโรงแรม หลักสูตรละ 360 คน รวม 1,440 คน ทั้งนี้ จะมีการจัดการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code นี้” อธิการบดี มรภ.ราชนครินทร์ กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เบิกตัว 4 แกนนำนปช. ชุดผู้ต้องขังคดีล้อมบ้านป๋ามาศาลครั้งแรก นัดสืบพยานคดีไล่มาร์ค ปี 2552
บทความถัดไป“YORK” สนับสนุนกาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19