กทม. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมคัดสรร “BANGKOK BRAND 2020”

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ได้แก่ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรมาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับตราเครื่องหมาย “Bangkok Brand”
พร้อมใบประกาศนียบัตรรับรอง ถือเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการต่อยอดและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล รองรับความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) สามารถสมัครได้ที่  www.bkkbrand.com ตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bangkok Brand 2020 Line@bkkbrand หรือโทร. 061-018-0114-6

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอทวีศิลป์ รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม
บทความถัดไป‘นบข.’ ไฟเขียว ประกันรายได้ชาวนา ปลูกข้าว 5 ชนิด