วธ.ร่วมกับภาครัฐ เอกชน จัดงานจิตอาสา ‘เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์’ และบวร On Tour ย่านกะดีจีน

วธ.ร่วมกับภาครัฐ เอกชน จัดงานจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และบวร On Tour ย่านกะดีจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และใช้พลัง บวร บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน เข้าร่วม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหาร นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านกะดีจีน ประกอบด้วย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ศาลาท่าน้ำ (บริเวณใต้สะพานพุทธ) วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง และมัสยิดบางหลวง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีพระพรหมบัณฑิต ประธานฝ่ายสงฆ์และผู้นำศาสนา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชมสาธิตการทำอาหาร อัตลักษณ์วิถีชีวิตย่านกะดีจีน ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ พร้อมปล่อยขบวนจักรยานนักท่องเที่ยว เพื่อปั่นเที่ยวชมชุมชนย่านกะดีจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีนมาส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยใช้พลัง บวร บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูสังคมอย่างเร่งด่วนหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมนำมาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนย่านกะดีจีนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีน เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

“ผมรู้สึกชื่นชมและขอสนับสนุนในการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมใจ ร่วมแรง กับชุมชนย่านกะดีจีน และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมี 6 ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ประกอบด้วย ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม และชุมชนโรงคราม ที่เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข นับว่าเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ ตามที่บ้านเมืองต้องการความเข้าใจและการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาความเชื่อ หรืออุดมการณ์ เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างสำคัญทำให้การจัดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้” นายอิทธิพลกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนย่านกะดีจีน หรือกุฎีจีน เป็นชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 200 ปี โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วยแนวความคิด เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา (ชุมชนชาวพุทธ จีน คริสต์ และมุสลิม) แต่สามารถหล่อหลอมผสมผสานแนวการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใดเหมือน ชุมชนกะดีจีนได้รับการเรียกขานเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุทยานเขามอ (เขาเต่า) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกงและมัสยิดบางหลวง เรือนขนมปังขิง ร้านขนมโบราณต่างๆ เป็นต้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส.ลูกยางไทย หารือ ภูเก็ต ยืนยันความพร้อมเจ้าภาพ3รายการใหญ่ปีหน้า
บทความถัดไปวังอังกฤษเผยพระรูปเจ้าชายจอร์จฟันหลอ! ฉลองวันประสูติครบ 7 ปี