พช.พะเยา ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขับเคลื่อนงาน สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจในทุกระดับต่อไป ตลอดจนเป็นการรื้อฟื้นลายผ้าซึ่งอาจจะสูญหายตามกาลเวลา สนับสนุนอัตลักษณ์ผ้าไทยในจังหวัดพะเยา อีกทั้งเชิญชวนประชาชนจังหวัดพะเยาให้สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคารและวันศุกร์ตามประกาศวาระจังหวัด เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี เครือข่าย OTOP ทั้ง 9 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza Phayao ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP

2.การจัดเวทีเสวนาผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย

3.นิทรรศการความรู้ด้านผ้าไทย

4.กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสตรีจังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอ

5.กิจกรรม Live สด ประชาสัมพันธ์งานของนักการตลาดรุ่นใหม่

6.กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพะเยา จำนวน 30 กลุ่ม

☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

📸กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯกทม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการผลิตหนังสือเสียง เฉลิมพระเกียรติฯ
บทความถัดไป‘คิงเพาเวอร์’ จับมือรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ ‘เลสเตอร์’ ประเดิมใช้ชิงตั๋วลุยยุโรปกับแมนฯยู