ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความรู้งานประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โรงพยาบาลลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.45 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2563 “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายแพทย์ ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดพร้าว นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า สำนักงานประกันสังคมถือเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการป้องกัน สุขภาพ เพื่อสร้างหลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่กำลังแรงงานทุกกลุ่ม รวมถึงการขยายเครือข่าย ในการส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระให้มีหลักประกันทางสังคม ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียมแรงงานในระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาการให้บริการประชาชนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและคุ้มค่ากับการส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

Advertisement

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความรู้ด้านงานประกันสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โดยได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การให้บริการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสุขภาพการเงิน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพตามวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่ (New Normal for Healthy Promotion) โดยผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลลาดพร้าว รวมถึงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกิจกรรมตอบปัญหา Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน พิชิตโรค พิชิตรางวัล โดยศูนย์สารนิเทศ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี และสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ได้มอบของเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image