“คุณหญิงกัลยา” เปิดตัวหนังสือผลงาน 1 ปี วางรากฐานการศึกษา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 2 มุ่งปฏิรูปการศึกษา ดันเด็กไทยไม่แพ้ชาติในโลก

กระทรวงศึกษาธิการ (31 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดตัวหนังสือ “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” สรุปผลงาน 1 ปี วางรากฐานการศึกษา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 2 เดินหน้าปฏิรูป ดันเด็กไทยทัดเทียมสากล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาได้วางนโยบายโดยเน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายหลัก 4 เรื่องคือ โค้ดดิ้ง (Coding) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย และอาชีวะเกษตร ถือเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

สำหรับ หนังสือ “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทีมครูกัลยา ทั้งในส่วนของทีมที่ปรึกษา คณะทำงาน และหน่วยงานในกำกับดูแลทุกคน ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ร่วมผลักดันก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

“หนังสือผลงาน 1 ปีคุณหญิงกัลยา ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอผลงาน แต่ยังมีการการนำเสนอแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการศึกษาไทย ที่มาของพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และแนวนโยบายรวมถึงการขับเคลื่อนและผลักดันผ่านหน่วยงานในกำกับดูแลหลายด้าน อาทิ เรื่องโค้ดดิ้ง (Coding) งานด้านอาชีวะเกษตร งานด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานด้านการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “STI” (Science-Technology-Innovation) ซึ่งดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญอีกประการหนึ่งในหนังสือเล่มนี้คือการสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Augmented Reality (AR) โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน Kukanlaya AR จาก Play Store หรือ App Store และเปิดแอปพลิเคชัน Kukanlaya AR เพื่อเริ่มใช้งาน AR สแกนเนื้อหาในหนังสือที่มีไอคอนแอปพลิเคชัน Kukanlaya ก็จะพบวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นมุมมองของผู้ร่วมงานที่เป็นทีมครูกัลยาที่สำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า การก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 จะเดินหน้านโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด ทันสมัย-เท่าเทียม-ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการและด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โรม ชี้ กมธ.ชงรื้อม.256 เปิดทางแก้รธน. แต่ผู้ลงมือจริง ต้องเป็นรบ.
บทความถัดไปวาฟชี้ 2-6 ส.ค.ดีเปรสชั่นเข้าอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลภาคเหนือ-อีสานฝนตกหนักมาก