“จุติ” ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคม-อุทกภัย จ.เชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ

การรับฟังปัญหาจากประชาชน และให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ และให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท จำนวน 195 ครอบครัว ณ บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยกระทรวง พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ลงพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon