พัทลุงพร้อมจัดวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung 26-27 ก.ย. นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงที่ เทศบาลตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

รมต.พิพัฒน์ กล่าวถึงการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลรายการนี้ว่า ปัจจุบันค่านิยมการดูแลสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมคือ การแข่งขันวิ่ง ซึ่งในแต่ละครั้ง มีผู้ร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมาก เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่การจัดการแข่งขันสูง เช่น บุรีรัมย์มาราธอน มีผู้ร่วมแข่งขันทุกๆ ปี โดยประมาณอยู่ที่ หลักหมื่นคน และในปัจจุบัน ก็มีการแข่งขันวิ่งอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น คือ การแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ หรือ การแข่งขันวิ่งเทรล ซึ่งผมมองว่า การจัดการแข่งขันใน แต่ละครั้ง สามารถดึงคนต่างถิ่นหรือนักกีฬาจากต่างท้องที่ เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดที่จัดการแข่งขันได้เป็นจํานวนมาก เกิดการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล จึงเห็นควรให้ จัดการแข่งขันวิ่งเทรลในพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังตอบรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีได้อีกทางหนึ่งด้วย

“จังหวัดพัทลุงเอง ก็เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวยงาม หลากหลาย และเป็นจังหวัด เมืองรองด้านการท่องเที่ยว จึงเห็นควรว่าให้มีการผลักดันให้เกิดสนามการแข่งขันเทรลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อดึงนักวิ่งจากทั่วประเทศให้มาแข่งขันในสนามใหม่ มีความน่าตื่นเต้น และมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เมื่อนักวิ่งมาแข่งขันแล้วเกิดผลพลอยได้ด้านการท่องเที่ยวแก่พื้นที่ได้อีกด้วย”

ขณะที่ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวว่าในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมได้ทําการประสานมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้ให้แนวคิดว่า ต้องการที่จะพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับประเภทการแข่งขันวิ่งเทรล ที่ต้องวิ่งผ่านภูมิประเทศจริง มีความท้าทาย และมีความสวยงาม ซึ่งได้ประสานไปยังส่วนงานต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนในพื้นที่

“ในการแถลงข่าวครั้งนี้ เราได้เลือกสถานที่ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นสนามแข่งเทรลของพัทลุงได้เป็นอย่างดี อย่างที่ท่านได้เห็นว่ามีวิวภูเขาสวยงามจากด้านหลังของเรา และในพื้นที่สนามแข่งขัน ก็มีที่พักที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ควนนกเต้น ซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม และมีที่พักอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณในบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางทิวเขา ของเขาบรรทัด เราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายการใช้กีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไปด้วย”

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตอบรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดโครงการ Ultra Trail Thailand 2020 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 2 สนามซีรีส์ คือ สนามพัทลุง และอุทัยธานี และจบที่สนาม Thailand by UTMB ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อย่างที่ทราบกัน จึงทําให้ห้วงเวลาเหลือเพียงจังหวัดพัทลุงเท่านั้น จึงได้มอบหมายให้ สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง เป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ หรือวิ่งเทรล ในชื่อ Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung ขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน จํานวน 3,000,000 บาท ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 นี้ โดยจะมีการทดสอบวิ่งเสมือนจริงในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 อีกด้วย โดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ นั้น ก็เป็นไปตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พัทลุงได้แจ้งไปแล้ว ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามงานเป็นระยะๆ โดยมีการลงพื้นที่หารือ และสํารวจเส้นทางจริงไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม และ 28 – 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสภาพเส้นทางมีความสวยงามและความท้าทายเป็นอย่างมาก ตามเป้าหมายของโครงการ

“เราเปิดรับสมัครนักวิ่งทั้งหมดรวม 1,000 คน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 10 กิโลเมตร, 25 กิโลเมตร และ 60 กิโลเมตร ผมเชื่อมั่นว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยดึงนักกีฬาจากทั่วประเทศให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้เป็นจํานวนมาก และสร้างการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยว ผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไม่มากก็น้อย”

ด้าน นายกู้เกียรติ วงศก์ระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬาด้านการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการใช้กีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวพอดี จังหวัดพัทลุงในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จึงมีความยินดีเป็นอย่าง มากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การแข่งขันนี้ โดยจังหวัดพัทลุงได้มีการเตรียมความ พร้อมในการสนับสนุนด้านบุคลากรและความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ ว่าจะเป็นการประสานงานไปยังเจ้าของพื้นท่ีอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า, กําลังพลตํารวจจากภูธรจังหวัดพัทลุง, ตํารวจจราจร, ตํารวจท่องเที่ยว, แพทย์จากโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดพัทลุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, กําลังพลต่างๆ เช่น อส. อพปร. จากหน่วยงานในท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่สื่อสารจากสมาคมวิทยุสมัครเล่น, เจ้าหน้าที่กู้ภัย กู้ชีพต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ผ่านประกาศคําสั่งจังหวัดพัทลุง และการประสานงานร่วมจากผู้จัด และภาคเอกชน ซึ่ง จะมีการประชุมภาพรวมในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ อีกทั้งยังได้รับความมือจากสํานักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ในด้านข้อมูลที่พัก และการรองรับนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาที่ จะเข้ามาในจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

“จังหวัดพัทลุงจึงมีความยินดีต้อนรับและมีความพร้อมเป็น อย่างมากต่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และในฐานะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองและจังหวัดท่องเที่ยวด้านกีฬา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาที่มาถึงที่นี่แล้ว จะไม่พลาดที่จะท่องเที่ยวและเยี่ยมชมความสวยงามของจังหวัดพัทลุง”

ทั้งนี้ การแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Ultra Trail Thailand 2020 Series #01 Phatthalung กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 450 ม. ที่ท้าทายนักวิ่งเทรลมือใหม่ , ระยะ 25 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 1,200 ม. และ ระยะ 60 กิโลเมตร ในระดับความสูงสะสม 3,000 ม. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันวิ่งได้ที่ https://www.runwannabee.com/uttp2020 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/gj5WGUN

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ฮอคกี้’ ถึงสน.สำราญราษฎร์ ชู 3 นิ้ว ขึ้นโรงพักทันที (ชมคลิป)
บทความถัดไปตะลึง! เครือข่ายยาเสพติดสั่งซื้อปืนอาก้าทางไลน์