“CAT-กนอ.” พัฒนาพื้นที่อุทยาน หนุนอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จุดเชื่อมโยงศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล สอดรับนโยบายรัฐบาล“THAILAND 4.0” สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย สู่ยุคนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยในวันนี้ (1 สิงหาคม 2559) ว่า กนอ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายผลักดันโมเดลไทยแลนด์ 4.0 “THAILAND 4.0”สอดรับกับนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับโครงสร้างการผลิตของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์ เพื่อเป็นกลไกการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Park)”เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่อุทยาน (Digital Innovation Park) มีพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นฐานเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมไปยังต่างประเทศ และอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เป็นพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลใช้รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และคาดการณ์ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีอัตราการเติบโตด้านการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

“สำหรับ ขอบเขตความร่วมมือบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่ที่จะใช้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล จะต้องมีความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตได้อย่างครบวงจร ซึ่ง CAT ถือเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง คาดว่าการร่วมมือกันในครั้งจะเป็น แนวทางที่ดีต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุน สร้างความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการผลิตสินค้าและการบริการ ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการให้กับนักลงทุนกลุ่มนี้ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ สนใจขยายการลงทุนมายังไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต” นายวีรพงศ์ กล่าว

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญให้แก่รัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้นโยบาย ดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) โดยได้ร่วมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการหลักอย่าง Digital Infrastructure เพื่อรองรับโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบ และได้ต่อยอดมาสู่การพัฒนาพื้นที่ 600 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่จะใช้เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Data Center, Cloud Computing, Internet of Thing (IOT), Industrial Park ในด้าน IT และ Hardware, Software Park รวมถึงอาคารสำนักงานเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีคุณภาพสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนด้านไอที( IT Support)ในการสื่อสารภายในประเทศ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับบ่มเพาะสตาร์ทอัพส์ (Start ups) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลูกจ้างพม่าร้อง ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อ้างเป็นจนท.อุ้มรีดไถ่เงิน 1.2 แสนบาทแลกปล่อยตัว
บทความถัดไประบายข้าวรัฐกร่อย เจอตัดราคา อนุมัติได้แค่4แสนตัน จากเปิดประมูล3.81ล้านตัน