สคช. เร่งยกระดับผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในยุค “New Normal”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) (สคช.) จัดงานสัมมนา “มองโอกาสจากวิกฤต ถอดวิธีคิดอย่างมืออาชีพ” เพื่อแถลงผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปี 2563 พร้อมทั้งมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนางาน “มองโอกาสจากวิกฤต ถอดวิธีคิดอย่างมืออาชีพ” ว่า สคช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพที่สำคัญ ด้วยกระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดย สคช. ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 มาตรฐานอาชีพ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วมากกว่า 160,000 คน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สคช. ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยนำระบบออนไลน์มาใช้ในการพัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแนวใหม่ “New Normal” รวมทั้งได้สนับสนุนด้านเทคนิคการประกอบอาชีพตามหลักมาตรฐานอาชีพและด้านการเงิน และจัดทำสัญลักษณ์เครื่องหมาย “มืออาชีพ” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ด้าน ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการ สคช. กล่าวว่า สคช. ได้พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ เข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17024 ทั้งสิ้น 37 องค์กร และประสบความสำเร็จเมื่อโรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์ เป็นองค์กรรับรองฯ แห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรตามมาตรฐานสากลแบบเต็มตัว และยังมีอีก 4 องค์กรรับรองฯ ที่อยู่ระหว่างการตรวจรับรองระบบงานตามมาตรฐานนี้ด้วย

สคช. เป็นสถาบันที่พัฒนาคุณภาพของบุคลากรพร้อมกับให้การรับรองบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ คนไทยเป็นบุคคลที่มีความสามารถ แต่ยังมีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ขาดช่องทางการหางาน สคช. พร้อมจะเข้าไปช่วยพัฒนาและยกระดับให้กับบุคลลดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเพิ่มช่องทางในการทำงานอย่างมืออาชีพ และภายใต้การดำเนินงานโครงการนี้ได้มีการจัดทำรายการโทรทัศน์ “Professional….. ที่นี่มืออาชีพ” ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางสถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36 เวลา 15.00 น. เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิอาชีพแก่ประชาชน

​สำหรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สิ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันการรับรองให้กับคนที่ผ่านการประเมินกับ สคช. แล้ว มีตั้งแต่ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  บัตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึ่งตอนนี้กำลังจะมี “เข็มมืออาชีพ” เอาไว้สำหรับติดอกให้กับคนมืออาชีพทั้ง 8 ระดับ เรียกได้ว่า ผู้ที่ติดเข็มนี้แล้วนอกจากจะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ยังเป็นเครื่องหมายแสดงให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการได้เห็นว่า บุคคลที่ติดเข็มเป็นมือมืออาชีพตัวจริง ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่สำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพต่อไป นอกจากนี้ สคช. มีนโยบายส่งเสริมคนในอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ สคช. หันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาคน ซึ่งช่องทางแรกที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก็คือการใช้ช่องทางออนไลน์ในการพัฒนาคน ด้วยการจัดอบรมออนไลน์ ทั้งเสริมสวย การทำอาหาร ที่เราได้เชิญเชฟชื่อดัง หลายคนที่ร่วมทำมาตรฐานอาชีพกับ สคช. มาร่วมสอนเมนูง่ายๆ ที่แม้แต่คนไม่เคยทำอาหารมาก่อนก็สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

สคช. ยังหาช่องทางในการต่อยอดให้กับคนในอาชีพอีกด้วย เช่น เมื่อทำอาหารได้แล้วก็ต้องทำตลาดได้ด้วย โดยเฉพาะยุค “New Normal” แบบนี้ ว่าการทำธุรกิจออนไลน์จะอยู่รอดได้อย่างไร โดย สคช. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนทำการตลาด สอนการถ่ายภาพสินค้า ภาพอาหาร ถ่ายอย่างไรให้น่าซื้อ ให้น่ากิน ส่วนผู้ประกอบการและผู้บริโภค ก็สามารถค้นหามืออาชีพ เพื่อใช้บริการกับมืออาชีพได้ที่เว็บไซต์ propin.tpqi.go.th นอกจากนี้ สคช. ยังมีพันธมิตรอย่างสถาบันการเงิน ที่พร้อมจะให้การพิจารณาให้สินเชื่อเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินการเป็นมืออาชีพกับสถาบันคุณวุฒิได้อีกด้วย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon