รมว.พม. ร่วมเสวนาเรื่อง “พลเมืองกัมมันตะ” กับตำบลเข้มแข็ง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมเสวนาเรื่อง พลเมืองกัมมันตะ (Active Citizen) กับตำบลเข้มแข็ง ซึ่งกระทรวง พม. โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนสานพลังเพื่อสังคมสุขภาวะ

โดยมี นายแพทย์อําพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมด้วย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เข้าร่วมเสวนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเงินกู้ ธกส. สร้างตลาดน้ำมหานคร ร้อง DSI รับเป็นคดีพิเศษ 10 ปีคดีไม่คืบ หวั่นโดนยึดทรัพย์
บทความถัดไปการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 2) : โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี