CEA เปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน “Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ทำพิธีเปิดโครงการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ภายใต้ชื่องาน “Songkhla (Oldtown) Creative District : สงขลาสร้างสรรค์ ดูแลให้แลดี” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ พื้นที่บริเวณสถานีดับเพลิง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี ดร.ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานในการเปิดพิธี และมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และนายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมนำร่องที่สะท้อนถึงศักยภาพการเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสงขลา รวมถึงเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจ 2 งาน คือ

นิทรรศการ “From Concept to Construction : การจัดแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

  1. นิทรรศการ “From Concept to Construction : การจัดแสดงผลงานประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 13 ธันวาคม 2563 ณ สถานีดับเพลิงเก่า ถนนสายบุรี โดยพบกับ 25 ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลา (TCDC Songkhla) แหล่งบ่มเพาะและสร้างแรงบันดาลใจแห่งใหม่ประจำภาคใต้

นิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Songkhla”

2.นิทรรศการภาพถ่าย “Portrait of Songkhla” พร้อมให้สัมผัสเรื่องราวของย่านเมืองเก่าสงขลาผ่าน “ผู้คนและครอบครัว” ผู้เป็นดั่งลมหายใจของย่านเมืองเก่าแห่งนี้ โดยจัดแสดงในอาคารบนถนนหลักทั้ง 3 เส้นของย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11- 27 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-105-7400

cea.or.th facebook : Creative Economy Agency

tcdc.or.th facebook : Thailand Creative & Design Center

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ โพสต์โชว์ พบปะพูดคุย กับนักเศรษฐศาสตร์ หาทางออกวิกฤตประเทศ
บทความถัดไปทส. สร้างความเข้าใจ ผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้