พม. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 8 รางวัล

วันนี้ (18 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล จิบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายใน และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยรางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มอบให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. มีผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

1.1 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน 1 รางวัล

1.2 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จำนวน 1 รางวัล

1.3 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน 1 รางวัล

2.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

2.1 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน 2 รางวัล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จำนวน 1 รางวัล และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 รางวัล

3.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

3.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จำนวน 1 รางวัล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พังงาฟ้าโปร่ง หลังพายุอ่อนกำลัง เรือประมงพื้นบ้านยังจอดเทียบท่า หวั่นไม่ปลอดภัย
บทความถัดไปBEM ขอบคุณคนไทยการ์ดไม่ตก พร้อมลุยต่อ “สร้างความมั่นใจ-ปลอดภัย-เคียงข้างทุกการเดินทาง”