เกษตรกรสมาชิก กฟก. ขอบคุณรัฐบาล หลังผลักดัน พรบ. ฉบับใหม่ แก้ปัญหาหนี้บุคคลค้ำ

เกษตรกรสมาชิก กฟก. 380,000 กว่าราย ขอบคุณรัฐบาล หลังจากผลักดันพระราชบัญญัติ กฟก.   ฉบับ 3 ประกาศในราชกิจกจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 24 กันยายน 2563

24 กันยายน 2563  นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในนามของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก ขอขอบคุณรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน)  รองประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ได้ผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จนนำไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2563 นับเป็นคุณูปการกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้จำนวน 380,000 ราย

ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะทำให้เกษตรกร จำนวน 380,000 ราย  ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้ของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) , ธ.ก.ส. ในกรณีหนี้บุคคลค้ำประกัน  มีมูลหนี้ตั้งแต่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท จะได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ในคราวเดียวกัน ที่สำคัญการแก้ไขหนี้ตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว  เกษตรกรเหล่านี้โดยองค์กรที่ตนเองสังกัด  ยังต้องทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพควบคู่ไปกับหนี้ที่ได้รับแก้ไข เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพตามแนวทางของกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อนำมาชำระหนี้คืนให้กองทุนฟื้นฟูฯ ที่ได้แก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าวให้

เมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว  นับว่าเป็นคุณูปการกับเกษตรกรรายย่อยทั้งประเทศที่ได้รับการแก้ไขปัฐหาหนี้และมีกระบวนการฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงจะมีคุณูปการกับเกษตรกรรายย่อยอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้  สามารถนำหนี้มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จะได้รับการแก้ไขดูแลอย่างทั่วถึง  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและนำเข้าสู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร    ที่ขาดโอกาส  ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการตั้งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป       นายสไกร กล่าว.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กแป๊ะ”ห่วงม็อบเยาวชน เชื่อมีแทรกแซง ชี้นำโดยกลุ่มอื่น เหมือนสุภาษิต”เชือกจูงควาย น้ำลายจูงคน”(คลิป)
บทความถัดไป‘ภราดร’ แจงภูมิใจไทย ต้องยอมตามส.ว.เสนอ เหตุยังหวังจะได้84เสียง ยกมือให้ตั้งส.ส.ร.