TGO จับมือ JICA พัฒนา “Knowledge Hub” ศูนย์จัดการข้อมูลโลกร้อนอาเซียน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมกันแถลงผลความสำเร็จโครงการ “Project for Capacity Development to accelerate Low Carbon and Resilient Society realization in the Southeast Asia region” ระยะที่ 3  เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Knowledge Hub” ให้ “อาเซียน” ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชนทั่วภูมิภาค พร้อมสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างประเทศผ่าน 6 หลักสูตรระดับสากลครอบคลุมทุกมิติ โดยมี 10 ชาติอาเซียน  ตบเท้าส่งคนเข้ารับการอบรมไปแล้ว 562 ราย

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกียรติกล่าวต้อนรับ JICA และผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงานแถลงผลความสำเร็จ โดยระบุถึง ความร่วมมือระหว่าง TGO กับ JICA ที่มีความร่วมมือกันมากว่า 10 ปี และได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ CITC อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2557 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ CITC ให้กับหน่วยงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำให้ CITC เติบโตขึ้นในฐานะศูนย์วิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CITC ได้พัฒนาหลักสูตรหลากหลายหลักสูตรทั้งหลักสูตรภายในประเทศ และหลักสูตร International สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนและยังได้สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้มแข็งเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับโลก อาทิ การประชุม COP ถึงแม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่สัมพันธ์อันดีระหว่าง TGO และ JICA จะยังคงอยู่ และ TGO หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก JICA ทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆ รวมถึง ได้มีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNFCCC –RCC , UNEP, UNOSSC ต่อไปในอนาคต

ด้าน นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGO เปิดเผยหลังการประชุมว่า สำหรับ“Project for Capacity Development to accelerate Low Carbon and Resilient Society realization in the Southeast Asia region” เป็นโครงการพัฒนา

ขีดความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาเซียน  ได้รับการสนับสนุนจาก JICA  ในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีคนของ JICA และผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนในอาเซียน รวมถึงคนไทยด้วย เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้เราได้รับความรู้ เข้าใจถึงหลักการของเรื่องก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รวมถึงวิธีการบริหารจัดการต่างๆ วันนี้มาถึงปลายโครงการแล้ว เรากำลังจะปิดโครงการในระยะที่ 3  ในมุมของTGOอยากที่จะต่อยอดโครงการนี้นำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วมาจัดต่อให้กับคนไทย หรือประเทศอาเซียนที่สนใจ  ศูนย์ CITC ตั้งอยู่ที่ TGO ซึ่งเราคิดว่าจะยังคงมีการดำเนินการและความเป็นศูนย์นี้ต่อไป และจะจัดอบรมสำหรับคนที่สนใจ ทำให้เป็นหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  รวมถึงยังต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานระหว่างประเทศเข้ามาบูรณาการร่วมด้วยทำให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการของศูนย์ CITC ต่อไปในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“หมู่อาร์ม” โพสต์ถาม 6 ปัญหาในกองทัพบก สอบสวนอะไรสำเร็จแล้วบ้าง
บทความถัดไปพ่อค้าแม่ค้าเจ็บใจ! เจอคนโทรป่วนสั่งอาหารชุดใหญ่ สุดท้ายไม่มาเอา สูญเงินนับหมื่น