รัฐมนตรี สุชาติ’ สั่ง กกจ.ตรวจสอบและให้ประสานบริษัท แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ไทยมีงานทำ หลังพบความคลาดเคลื่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ กรมการจัดหางาน ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการเผยแพร่ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้างที่สูงเกินความเป็นจริง ล่าสุดกรมการจัดหางานตรวจสอบพบ การบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดจาก บริษัทมีการพิมพิ์ตัวเลขผิดพลาด และประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข้อเท็จจริงจากสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่การลงข้อมูลรับสมัครงานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com ซึ่งมีตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าความเป็นจริงนั้น ล่าสุดในเรื่องนี้ ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จำนวน 3 บริษัท ได้ประสานกับทางนายจ้างพบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดโดยได้สั่งการให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ยังได้สั่งการให้จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ทำการตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง ของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ หากพบว่ามีข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง ให้รีบดำเนินการแจ้งนายจ้างสถานประกอบการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

“สำหรับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูบการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เพื่อสามารถจับคู่ตำแหน่งตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ (Matching)ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะฝีมือของผู้สมัครงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างได้ที่แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon