สุชาติ อุสาหะ ส.ส.พปชร. หารือ ‘อนุชา’ เสนอร่างกม.ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา-เยียวยาโควิด

 

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.จังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการ และคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการร่วมกับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

โดยคณะกรรมาธิการได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาจำนวน ๔ ฉบับ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งรัฐมนตรีได้ตอบรับร่างกฎหมาย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ คือร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. / ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริม กิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. / ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. /ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ. …. / การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รูปละ ๖๐ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๓ เดือนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯกู้เงินเพื่อเยียวยา COVID-19 พิจารณา

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการรณรงค์ส่งเสริมให้วัดมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีทรัพย์สินของวัด และผลกระทบทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการ, การแก้ไขปัญหากรณีวัดถูกเรียกเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒, การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการพระพุทธศาสนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มธ.เปิดเวทีหน้าป้ายรับใช้เผด็จการคือ ปลายทางที่เล่าเรียน ประณามรบ. ทำร้ายเพื่อนเรา
บทความถัดไปสภาเด็กฯ เรียกร้องรบ.-หน่วยงานต่างๆ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-เยาวชน เหตุสลายการชุมนุม