ของขวัญปีใหม่ ‘สุริยะ’ ดันอ้อย800บ. ชงครม.เพิ่มเงินจูงใจขายแบบสด

ของขวัญปีใหม่ ‘สุริยะ’ ดันอ้อย800บ. ชงครม.เพิ่มเงินจูงใจขายแบบสด

มื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6พย.ว่า แนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2563/64 ซึ่งจะเริ่มหีบช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าเกษตรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 800 บาทต่อตันอ้อยแน่นอน มีราคาสูงกว่าฤดูการผลิตที่แล้วซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 750 บาทต่อตันอ้อย ถือเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะที่ชิ้นอื่นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงที่ยังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19
นายสุริยะกล่าวว่า สำหรับฤดูการผลิตปี 2563/64 รัฐบาลมีนโยบายลดอ้อยไฟไหม้และต้องการให้เผาอ้อยหมดไปจากประเทศ ดังนั้น จึงเตรียม 3 มาตรการในการส่งเสริมตัดอ้อยสดเพื่อลดอ้อยไฟไหม้ ประกอบด้วย 1.ลดอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ด้วยมาตรการส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ 2.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม จำนวน 112 เครื่อง โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4

นายสุริยะกล่าวว่า 3.กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติให้ความเห็นชอบหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาท จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทุกรายเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรง และมีนโยบายที่จะผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพื่อให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดมีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ เป็นการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน พร้อมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นดังกล่าว โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดกรอบวงเงินการช่วยเหลือต่อไป

“ฤดูการผลิตที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 50% ต่อวัน และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/63 ทำให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงโดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน คิดเป็น 49.65% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่” นายสุริยะกล่าว

นายสุริยะกล่าวว่า ล่าสุด สอน.ได้จัดทำระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถจดทะเบียนชาวไร่อ้อยได้ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2565

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon