3BB สร้างอาคารเรียน มอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS) กรรมการ บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) และในนามตัวแทนมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง คุณสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ คุณยอดชาย อัศวธงชัย รองประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการ คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ รักษาการ Regional Operation Group ร่วมส่งมอบ “อาคารเรียน 3BB” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ตชด.นายอำเภอควนกาหลง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสตูล ครูใหญ่และคณะครู โรงเรียน ตชด. บ้านส้านแดง และคณะผู้ปกครอง ร่วมพิธีส่งมอบ

การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ครั้งนี้เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ได้มีสถานที่เรียนรู้อย่างเพียงพอมากขึ้น “อาคารเรียน 3BB” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโถงสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ชั้น 2 มี 4 ห้องเรียน และ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ 3BB ได้มอบครุภัณฑ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์จำนวน 11 ชุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,400,000 บาท และยังได้สนับสนุนติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและ WiFi ฟรีให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ที่ผ่านมา 3BB ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนในระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักดีว่า การให้โอกาสทางการศึกษา ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3BB จึงหวังว่าอาคารเรียนแห่งนี้ จะเป็นสถานที่บ่มเพาะเด็กๆ ให้มีโอกาสได้พัฒนาเป็นเยาวชนที่รักการเรียนรู้ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชม สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image