กทท. จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ภาคกลาง หนุนที่พักนักเดินทางที่มีคุณภาพ

พร้อมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(10 พฤศจิกายน 2563) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับททท. และ อพท.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม
ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริง ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้น ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) คุณภาพของสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี  ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าอบรมรวมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local Alike และ Blogger ด้านการท่องเที่ยวเพจไปไหนดี การให้สินเชื่อรายบุคคลจากธนาคารออมสิน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว จากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก และชุมชนสมัครขอรับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge)เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 50 ในพื้นที่ภาคกลาง ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ 

สามารถสอบถามรายละเอียดขอขอรับการพิจารณาตามเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทร 02-141-3235

#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #พิพัฒน์รัชกิจประการ #โควิด19 #COVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #HomeLodge #ที่พักนักเดินทาง #การท่องเที่ยว

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เห็นด้วยกับการที่ ครม.ไฟเขียว ขยายอายุรถแท็กซี่ จาก 9 เป็น 12 ปี หรือไม่
บทความถัดไปคอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : เมืองบอลลินา แห่งไอร์แลนด์ ดินแดนบรรพบุรุษของ “โจ ไบเดน”