ความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง

ความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรงมหาดไทย หน่วยงานสำคัญ ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อให้เกิดพลังการออมทุนทรัพย์ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ให้คนในชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน

วันนี้เราจะนำท่านไปพบกับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งและเกิดจากการรวมตัวกันของชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลงจังหวัดระยองได้ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.2520 จากการรวมตัวของสมาชิกเริ่มต้นภายในชุมชน 41 คน และเงินสัจจะสะสมเริ่มต้น 3,900 บาท ซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความเข้มแข็งจนสามารถนำความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มและผลกำไรจากการบริหารกลุ่มไปพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชน ที่ชาวชุมชนได้หารายได้เสริมผ่านการเผยแพร่แบ่งปันวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeforGood #ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอชลน่าน’ ชี้ ตร.ปล่อยม็อบชนม็อบ เท่ากับละเว้นหน้าที่ เตรียมเชิญแจง กมธ.
บทความถัดไปเพจเชียร์ลุง นัดทีมเก็บขยะไปลบสีที่ สตช.อาทิตย์ที่ 22 พ.ย.