มจพ. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.10 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร
นวมินทรราชินี มจพ.   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือกัน ในด้านการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านอาหาร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี และได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนานักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท การวิจัยและพัฒนาในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของบริษัทด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  และบุคลากรของบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการด้านอาหาร ด้านโลจิสติกส์ และระบบอัตโนมัติ ด้านการตลาดยุคดิจิทัล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการด้านอาหาร  การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งสององค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาและการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาคุณภาพของกำลังคนตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศอีกด้วย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘พิพัฒน์’ เตรียมแผนเป็นเลิศ ตั้งเป้ายึดเจ้าทองซีเกมส์เวียดนาม-อันดับ 7 เอเชี่ยนเกมส์ที่จีน
บทความถัดไป‘เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย’ และ ‘ช้อปปี้ ประเทศไทย’ จัดกิจกรรม ‘เซเลเบรท เมจิก’ ครั้งแรกในไทย