โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลขนาด M2 เปิดให้บริการ 110 เตียง  โดยมีเครือข่ายบริการสุขภาพประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง 1 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย เปิดให้บริการผู้ป่วยโรคทั่วไป, บริการเฉพาะทางด้านอายุรกรรม, ด้านสูติ-นรีแพทย์เฉพาะทาง บริการทันตกรรมเฉพาะทาง, บริการเฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย CT SCAN ด้วย ALTRA SOUND, พร้อมด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถใช้งานภายในห้องผ่าตัดและเคลื่อนย้ายระหว่างห้องผ่าตัดได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์ไตเทียม, โรงงานขาเทียมพระราชทาน และศูนย์เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยหรือผู้พิการ สามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเวียงสระ

ร่วมติดตามความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งที่มีเครื่องมือ เทคโนโลยี  นวัตกรรมและการพัฒนาการที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

ในสารคดีพิเศษฯ ชุด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชน

เผยแพร่ทางออนไลน์

เฟสบุค ชื่อ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

www.facebook.com/TheFoundationForTheCrownPrinceHospital

ยูทูป      ชื่อ CrownPrince Hospital

www.youtube.com/channel/UCNNsEHkd6tBx9RFghvZwn0g

Line   ชื่อ @crownph

Fanpage : TheFoundationForTheCrownPrinceHospital

#โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

#มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

#รายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

#โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชน

#CrownPrinceHospital

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยว แห่เที่ยวชมทุ่งดอกเก๊กฮวย ทับทิมสยาม 05
บทความถัดไปหน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563