“กปภ. เฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็ม ยืนยันไม่กระทบต่อการผลิตน้ำประปา”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจปัญหาน้ำเค็มในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ กปภ. พร้อมป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำดิบทดสอบคุณภาพและ      ค่าความเค็ม (ค่าคลอไรด์) พร้อมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและลดค่าความเค็มให้อยู่ในมาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ำดิบในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อยลง ทำให้ กปภ.สาขา ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการประชาชน อาทิ กปภ.สาขาปทุมธานี รังสิต และคลองหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและค่าความเค็ม (ค่าคลอไรด์) ในน้ำดิบ ด้วยการประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการในการรับมือป้องกัน ทั้งนี้ กปภ.สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและค่าความเค็ม (ค่าคลอไรด์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพน้ำประปาแต่อย่างใด นอกจากนี้ กปภ. ยังได้บูรณาการความร่วมมือและประสานข้อมูลกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและค่าคลอไรด์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ระบบการผลิตน้ำประปาของ กปภ. สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีกระบวนการตกตะกอน การกรอง และการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดช่วงวิกฤตนี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของ กปภ. ไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  PWA Contact Center โทร. 1662

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon