สามย่านมิตรทาวน์จับมือ 9 พันธมิตรร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ผ่านโครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’

สามย่านมิตรทาวน์จับมือ 9 พันธมิตรร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัย ผ่านโครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ร่วมกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามย่านมิตรทาวน์ในฐานะมิตรที่พร้อมเคียงข้าง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือชุมชนด้วยการเปิดให้ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมอาหารจากพันธมิตรร้านค้าภายในศูนย์ฯ เพื่อสร้างประโยชน์และลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Advertisement

ในโอกาสนี้สามย่านมิตรทาวน์จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation – Thailand) ชื่อย่อ เอส โอ เอส ไทยแลนด์ (SOS Thailand) หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร จัดตั้งโครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบอาหารให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ 4.5 ล้านมื้ออาหารต่อปีในช่วงวิกฤตตามเป้าหมายของมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย เพื่อช่วยให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของสามย่านมิตรทาวน์ในการเป็น “คลังอาหารและการเรียนรู้” ที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยแบ่งปันอาหารคุณภาพดีจากร้านค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายต่อได้ส่งต่อไปยังกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีความต้องการ เพื่อเป็นการลดการเกิด Food Waste หรือของเสียจากอาหาร [ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกำจัดของเสียจากอาหารมากถึง 1,300 ตันต่อปี และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนมากถึง 8%] [1]

[1] Tackling Thailand’s food-waste crisis

สำหรับในเฟสแรกนี้ มีพันธมิตรร้านอาหารที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว 9 ร้าน ได้แก่ 1.ร้าน OISHI EATERIUM 2.ร้าน SHABUSHI 3.ร้าน MX cakes & bakery 4.ร้าน Bake A Wish 5.ร้าน Jip Jip สังขยา & นมสด 6.ร้าน KINGKONG Sweets 7.ร้าน WHITE STORY 8.ร้าน THE SPICY HOUSE 9.ร้าน Ya Kun Kaya Toast

ธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ในฐานะที่สามย่านมิตรทาวน์เป็น ‘คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้’ ที่มีโซนเปิดบริการ 24 ชั่วโมง เราจึงมีพันธมิตรร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอที่จะแบ่งปัน ให้ชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โครงการนี้ สามย่านมิตรทาวน์ได้ร่วมกับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร จัดทำระบบการกระจายอาหารที่ได้จากสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้คงคุณภาพให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงจัดทำระบบบันทึกประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะระบุวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ซึ่งมูลนิธิฯ จะเข้ามารับอาหารและเครื่องดื่มทุกวัน พร้อมส่งต่อให้แก่ชุมชนเป้าหมายภายในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับบริจาคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ โครงการนี้ยังสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดในอายุของอาหารได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย”

มร.เจมส์ เลย์สัน (Mr.James Leyson) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) เชื่อว่าการร่วมมือกันช่วยเหลือชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมฉันมิตรที่มีความหวังดีต่อกัน จะเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว “หลังจากการวางแผนโครงการนี้ร่วมกันเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และสามย่านมิตรทาวน์ได้เห็นตรงกันว่า พื้นที่ศูนย์การค้าฯ นั้นเหมาะกับการเป็น Community Fridge เพื่อให้ร้านอาหารหลายๆ ร้านสามารถเข้าร่วมได้ในคราวเดียวกัน ทั้งยังสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการรวบรวมอาหารร่วมกับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนต่อไป” มร.เจมส์ เลย์สัน กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของร้านค้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตลอดจนผู้บริจาค ดังนี้

  1. รวบรวมอาหารที่จะบริจาคของร้านเก็บใส่กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ของร้านค้าให้เรียบร้อย
  2. นำบรรจุภัณฑ์ของร้านเก็บไว้ในตู้เย็น และสำหรับสินค้าแช่แข็งเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
  3. บันทึกข้อมูล จำนวนอาหารที่นำมาบริจาค ที่จุดรับบริจาค
  4. มูลนิธิฯ นำรถมารับอาหารที่จุดจอดรถรับบริจาค เวลา 11:00 – 17:00 น. ของทุกวัน
  5. รับกล่องที่ใส่อาหารจากร้านค้า ที่จุดรับบริจาค และสลับกล่องเปล่าที่เอาไปเมื่อวานมาวางแทน
  6. มูลนิธิฯ นำส่งอาหาร ให้ถึงมือผู้รับบริจาคภายในสิ้นวัน
  7. มูลนิธิฯ จะไม่ทำการแจกจ่ายอาหารบริจาคให้แก่ชุมชนหรือองค์กรที่รับอาหารจากมูลนิธิฯ โดยตรง แต่เป็นการนำอาหารบริจาคไปส่งให้แก่ตัวแทนชุมชนหรือองค์กรเพื่อให้ตัวแทนชุมชนหรือองค์กรนำไปจัดการส่งต่อ

ให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่มีหน้าที่ติดต่อ รับ-ส่ง อาหารบริจาค หรือมีกิจกรรมใดๆ ที่จำเป็นจะต้องพบปะกับบุคคล หรือหน่วยงานอื่นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยที่มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานให้พนักงานใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถเข้ารับอาหารจากสามย่าน มิตรทาวน์ผ่านโครงการ ‘มิตร ปัน มิตร’ โดยติดต่อไปยัง มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (เอส โอ เอส ไทยแลนด์) หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร ได้ที่ 02-075-1417 และ 062-675-0004

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image