ปิดทองหลังพระ จ้างคนว่างงานพัฒนาแหล่งน้ำ 9 จังหวัดและกำลังขยายไปช่วยพื้นที่แล้งซ้ำซากอีกสองพันโครงการ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเดินหน้าทำโครงการโควิดระยะที่สอง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่ตกงานและเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้มากกว่าระยะแรกถึง 6 เท่า และเตรียมขยายผลไประยะที่ 3 ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากแถบลุ่มแม่น้ำมูลอีกเกือบ 2,000 โครงการ

นายการัณย์​ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้แถลงข่าวโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ก้าวไปตามแนวพระราชดำริ หรือ โครงการโควิด ระยะที่สอง ในรูปแบบ New Normal

หลังจากเมื่อปีที่แล้วในการระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก ปิดทองหลังพระฯ ได้ทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯในภาคอีสาน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี, ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ มีการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบ 369 คน พัฒนาแหล่งน้ำได้ 107 โครงการ ส่งผลให้มีน้ำกระจายไปได้ 30,900 ไร่ ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำเพิ่มขึ้น 5,320 ครัวเรือน

จากผลความสำเร็จในการทำโครงการโควิด ระยะที่หนึ่ง ประกอบกับในช่วงปลายปีที่ผ่านมา วิกฤตโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ปิดทองหลังพระฯ จึงทำโครงการโควิดระยะที่สอง โดยขยายการดำเนินงานไปในพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ 9 จังหวัด มีการจ้างงานและเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้มากกว่าโครงการแรกถึง 6 เท่า ซึ่งจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้รวมกันเพิ่มขึ้นปีละ 1,221 ล้านบาท จากการใช้งบประมาณดำเนินโครงการเฉลี่ยเพียงโครงการละ 400,000 บาทเท่านั้น

  • ปล่อยเสียงจาก FB Live โครงการนี้จ้างแรงงาน 612 คน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาใหม่ 543 แห่ง ครัวเรือนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ 3,855 ครัวเรือน มากกว่าเดิม 8 เท่า โดยปกติที่ดินที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์จะทำให้เกิดรายได้จากการปลูกพืชหลังนาปีละ 7,000 บาทต่อไร่ ฉะนั้นจึงพอคาดได้ว่า พื้นที่รับน้ำ 174,430 ไร่ในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรมีรายได้รวมกันเพิ่มขึ้นปีละ 1,221 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เตรียมการศึกษาข้อมูล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันฯ ขยายผลไประยะที่ 3 อีก 6 จังหวัด ในแถบลุ่มแม่น้ำมูล ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยยึดรูปแบบการทำงานของโครงการโควิด ซึ่งคาดว่าจะสามารถมีน้ำให้เกษตรกรใช้ทำการเกษตรได้เกือบสองพัน โครงการ

  • ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (การดำเนินโครงการ ปิดทองทำตามแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี / ผลการดำเนินการโควิดทั้งสองระยะเป็นที่น่าพอใจ เตรียมขยายการทำงานไปนอกพื้นที่ปิดทองอีก 6 จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากรุนแรงนี้ นอกจากภาครัฐแล้ว ปิดทองหลังพระฯ อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​ที่ต้องการจะช่วยเหลือชุมชนโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอตะลึง ผ่านิ่วคนไข้ ดันเจอพยาธิตัวตืดยาวกว่า 2เมตร ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หมดตัว
บทความถัดไปสถานีคิดเลขที่12 : พลวัตความแผ่ว